Porady

1Jak często należy dokonywać konserwacji urządzenia grzewczego?
Częstotliwość konserwacji w dużej mierze uzależniona jest od warunków, w jakich pracuje urządzenie. Podstawowe czynności konserwacyjne to utrzymanie urządzenia w czystości oraz wymiana części, które zużywają się w czasie eksploatacji. Zalecane jest jednak, aby konserwacja była wykonywana nie rzadziej niż raz do roku.
2Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia konserwacji urządzenia?
Zastanawiając się nad potrzebą wykonania konserwacji urządzenia, powinno się wziąć pod uwagę dwie zasadnicze korzyści:

· większe bezpieczeństwo eksploatacji – po sprawdzeniu urządzenia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zyskujemy spokój. Należy pamiętać w tym miejscu o naczelnej zasadzie: urządzenia gazowe są bezpieczne w użytkowaniu, pod warunkiem poprawnego zaprojektowania, zainstalowania i prawidłowej eksploatacji. W przeciwnym wypadku, przy wystąpieniu nieprawidłowości stanowią one poważne zagrożenie dla ich użytkowników.

· niższe rachunki - niekonserwowane urządzenia to wyższe rachunki (zabrudzony wymiennik czy palnik ma oczywiście niższą sprawność
3Materiał i średnica rur do instalacji wodnej
Instalacja wodno-kanalizacyjna może być wykonana z wielu materiałów. Dobór odpowiedniego należy dostosować do przeznaczenia i warunków wodnych. Każdy materiał ma swoje wady i zalety, istotny często jest także koszt wykonawstwa i ceny produktów, choć nie powinny być one decydującym kryterium doboru. Instalacja ciepłej i zimnej wody wykonywana jest z rur stalowych, miedziowych lub z tworzywa sztucznego. Dodatkowo należy wybrać z różnych odmian rur, twardych, miękkich lub zmodyfikowanych

Rury z tworzyw sztucznych
W rurach z tworzyw sztucznych nie występuje korozja ani kamień kotłowy, są one obojętne chemicznie i nie wchodzą w reakcje z wodą. Nie zmieniają również smaku, barwy czy zapachu wody.. Przy ich stosowaniu bardzo często wymagane jest uzdatnianie wody, bowiem większość tworzyw słabo chroni przed rozwojem bakterii w rurach, zwłaszcza przed niebezpieczną bakterią Legionella.

Polipropulen PP
W instalacjach wodno-kanalizacyjnych szerokie zastosowanie ma również polipropulen PP, a szczególnie jego odmiana PP-3. Można z niego wykonać rury do instalacji wody zimnej (rury PP zwykłe) i ciepłej (rury pp stabilizowane cieplnie).Rury z PP są zwykle sztywne, wymagają więc zastosowania kształtek i złączek. Łączy się metodą zgrzewania.

Rury stalowe
Rury stalowe są najczęściej spotykane w starych instalacjach wodnych. Instalacje w nowych domach czy mieszkaniach raczej ich już nie stosują. Główną ich wadą jest podatność na korozję i tworzący się w nich kamień kotłowy. Dlatego awaria instalacji wodnej z zastosowaniem rur stalowych zdarza się dość często, a całkowita wymiana rur jest konieczna już po dziesięciu latach. Rury stalowe mają oczywiście również zalety, główną z nich jest ich bardzo duża wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na wysokie temperatury. Jednak na wycofywanie ich z nowoczesnych instalacji ma wpływ, oprócz wspomnianej korozji, również trudne wykonawstwo, wymagające łączenia na gwint lub przez spawanie.

Rury miedziane
Miedź jest obecnie najbardziej polecanym materiałem do stosowania w instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Jej popularność jest spowodowana głównie tym, że rury miedziane hamują rozwój bakterii (w tym groźnych typów Legionella).Rury miedziane mogą mieć niewielką średnicę, dzięki stawianiu znikomego oporu hydraulicznego. Powoduje to, że choć materiał jest droższy niż np. stal czy tworzywa sztuczne, to zużywa się go mniej i mniej miejsca zajmuje cała instalacja. Montaż rur miedzianych jest szybki i prosty, a trwałość instalacji przewiduje się na kilkadziesiąt a nawet 100 lat. Kolejną zaletą miedzi jest jej niewielka podatność na korozję. Tu jednak trzeba pamiętać, że negatywny wpływ na to ma woda miękka lub łączenie miedzianej instalacji z urządzeniami ze stali ocynkowanej lub aluminium.Rury miedziane są oferowane jako twarde, półtwarde i miękkie. Rury z miedzi twardej łączy się przez spawanie, z miękkiej przez lutowanie.